GUDSTJENESTE

Vi har gudstjeneste 3 søndage i måneden, hvor vi synger og beder sammen samt lytter til at Bibelen bliver forklaret for os vers for vers.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen og har fællesskab.

Alle er velkommen

På Nibevej 48, Skalborg

SMÅGRUPPER

Menighedens gudstjenester og bibelstudier giver os anledning til at høre Ordet forkyndt. Ordet er levende og har kraft til at forvandle os. Smågrupper er et godt redskab til at omsætte forkyndelsen til erkendelse og praksis, så vi ikke blot hører Ordet, men også gør som det siger (Jak 1, 22).

PROGRAM

Søndag den 19. Oktober kl. 10.00 - 12.00

Evangeliet i de ti bud - det ottende bud (2. Mos 20:15)

"Du må ikke stjæle"

 

Tirsdag den 21. Oktober kl. 19:30 - 21:30

Smågrupper (Mænd)

 

Søndag den 26. Oktober kl. 10.00 - 12.00

Filipperbrevet (Fil. 1:3-6)

En glædesfuld taksigelse

 

Onsdag den 29. Oktober kl. 19:30 - 21:30

Bibelstudie (10/40) Hvad skal vi tro?

...om tiendeprincippet

 

Tirsdag den 4. November kl. 19:30 - 21:30

Smågrupper (Kvinder)

 

Søndag den 9. November kl. 10.00 - 12.00

Filipperbrevet (Fil. 1:7-8)

Hjerte for menigheden

 

Onsdag den 12. November kl. 19:30 - 21:30

Bibelstudie (11/40) Hvad skal vi tro?

...om kollekt / indsamling af gaver til kirkens arbejde

 

Søndag den 16. November kl. 10.00 - 12.00

Evangeliet i de ti bud - det niende bud (2. Mos 20:16)

"Du må ikke vidne falsk mod din næste"

 

Tirsdag den 18. November kl. 19:30 - 21:30

Smågrupper (Mænd)

 

Søndag den 23. November kl. 10.00 - 12.00

Filipperbrevet (Fil. 1:9-11)

Kærlighedens vækst

 

Onsdag den 12. November kl. 19:30 - 21:30

Bibelstudie (12/40) Hvad skal vi tro?

...om kirketugt

Copyright © 2012 - 2014