Åbner i nyt vindue
Køb bøger online - åbner i nyt vindue

GUDSTJENESTE

Vi har gudstjeneste 3 søndage i måneden, hvor vi synger og beder sammen samt lytter til at Bibelen bliver forklaret for os vers for vers.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen og har fællesskab.

Alle er velkommen

På Nibevej 48, Skalborg

SMÅGRUPPER

Menighedens gudstjenester og bibelstudier giver os anledning til at høre Ordet forkyndt. Ordet er levende og har kraft til at forvandle os. Smågrupper er et godt redskab til at omsætte forkyndelsen til erkendelse og praksis, så vi ikke blot hører Ordet, men også gør som det siger (Jak 1, 22).

PROGRAM

Tirsdag den 27. Januar kl. 19.30 - 21.30

Smågrupper (Mænd) - hos Rasmus' forældre

 

Søndag den 1. Februar kl. 10.00 - 12.00

Gudstjeneste : "Evangeliet med stort 'C' "

 

Onsdag den 4. Februar kl. 19.30 - 21.30

Bibelstudie : "Hvad skal vi tro?" (16/40)

...om indbyrdes kærlighed i menigheden

 

Søndag den 8. Februar kl. 10.00 - 12.00

Gudstjeneste v/ Mark Thomsen

 

Tirsdag den 10. Februar kl. 19.30 - 21.30

Smågrupper (Kvinder) - hos ???

 

Søndag den 15. Februar kl. 10.00 - 12.00

Gudstjeneste : "Filipperbrevet 1:18b-20"

At Kristus må forherliges

 

Onsdag den 18. Februar

Ingen bibelstudie (Vinterferie)

 

Tirsdag den 24. Februar kl. 19.30 - 21.30

Smågrupper (Mænd) - hos ???

 

Lørdag den 28. Februar kl. 10.00 - 16.00

Fællesskabsdag (Info følger)

 

Søndag den 1. Marts kl. 10.00 - 12.00

Gudstjeneste : "Den levende kirke"

 

Onsdag den 4. Marts kl. 19.30 - 21.30

Bibelstudie : "Hvad skal vi tro?" (17/40)

...om tilgivelse og forsoning

 

Søndag den 8. Marts kl. 10.00 - 12.00

Gudstjeneste : "Sola Scriptura"

 

Tirsdag den 10. Marts kl. 19.30 - 21.30

Smågrupper (Kvinder) - hos ???

 

Søndag den 15. Marts kl. 10.00 - 12.00

Gudstjeneste : "Filipperbrevet 1:21-24"

Livet er Kristus og døden en vinding

 

Onsdag den 18. Marts kl. 19.30 - 21.30

Bibelstudie : "Hvad skal vi tro?" (18/40)

...om nåde og barmhjertighed

 

Tirsdag den 24. Marts kl. 19.30 - 21.30

Smågrupper (Mænd) - hos ???

 

Søndag den 29. Marts kl. 10.00 - 12.00

Gudstjeneste : "Den tjenende kirke"

Copyright © 2012 - 2015