GUDSTJENESTE

Vi har gudstjeneste 3 søndage i måneden, hvor vi synger og beder sammen samt lytter til at Bibelen bliver forklaret for os vers for vers.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen og har fællesskab.

Alle er velkommen

På Nibevej 48, Skalborg

SMÅGRUPPER

Menighedens gudstjenester og bibelstudier giver os anledning til at høre Ordet forkyndt. Ordet er levende og har kraft til at forvandle os. Smågrupper er et godt redskab til at omsætte forkyndelsen til erkendelse og praksis, så vi ikke blot hører Ordet, men også gør som det siger (Jak 1, 22).

PROGRAM

Lørdag den 29. November

Fællesskabsdag

 

Tirsdag den 3. December kl. 19:30 - 21:30

Smågrupper (Kvinder) - hos Lise

 

Søndag den 7. December kl. 10.00 - 12.00

Filipperbrevet (Fil. 1:12-14)

Evangeliets fremgang

 

Onsdag den 10. December kl. 19:30 - 21:30

Bibelstudie (13/40) Hvad skal vi tro?

...om evangelisation / hvordan gør man ?

 

Søndag den 14. December kl. 10.00 - 12.00

Evangeliet i de ti bud - det tiende bud (2. Mos 20:17)

"Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom."

 

Tirsdag den 16. December kl. 18:00 - 21:30

Smågrupper (Mænd) - Hos Johnny

 

Søndag den 21. December kl. 10.00 - 12.00

Julegudstjenste

Copyright © 2012 - 2014