GUDSTJENESTE

Vi har gudstjeneste hver søndag, hvor vi synger og beder sammen samt lytter til at Bibelen bliver forklaret for os vers for vers.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen og har fællesskab.

Alle er velkommen

På Nibevej 48, Skalborg

SMÅGRUPPER

Menighedens gudstjenester og bibelstudier giver os anledning til at høre Ordet forkyndt. Ordet er levende og har kraft til at forvandle os. Smågrupper er et godt redskab til at omsætte forkyndelsen til erkendelse og praksis, så vi ikke blot hører Ordet, men også gør som det siger (Jak 1, 22).

PROGRAM

 

Vi arbejder pt på en ny hjemmeside til Nordkirken.

 

Du er velkommen til at følge udviklingen via følgende link:

http://rocapress.com/nordkirken/

 

 

Her er kalenderen bla opdateret

 

 

Endvidere kan man nu abonnere på kalenderen direkte på sin pc/mobil:

https://calendar.google.com/calendar/ical/i3sgfp6858c9p1p0csb7mnbces%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

Copyright © 2012 - 2015