GUDSTJENESTE

Vi har gudstjeneste 3 søndage i måneden, hvor vi synger og beder sammen samt lytter til at Bibelen bliver forklaret for os vers for vers.

Efter gudstjenesten spiser vi sammen og har fællesskab.

Alle er velkommen

På Bøgemarksvej 9 i Svenstrup

SMÅGRUPPER

Menighedens gudstjenester og bibelstudier giver os anledning til at høre Ordet forkyndt. Ordet er levende og har kraft til at forvandle os. Smågrupper er et godt redskab til at omsætte forkyndelsen til erkendelse og praksis, så vi ikke blot hører Ordet, men også gør som det siger (Jak 1, 22).

PROGRAM

Onsdag den 3. September kl. 19:30 - 21:30

Bibelstudie (7/40) Hvad skal vi tro?

...om nadver

 

Tirsdag den 9. September kl. 19:30 - 21:30

Smågrupper (Kvinder)

 

Søndag den 14. September kl. 10.00 - 12.00

Gudstjeneste, Mark Thomsen

 

Onsdag den 17. September kl. 19:30 - 21:30

Bibelstudie (8/40) Hvad skal vi tro?

...om børn og de Bibelske sakramenter

 

Søndag den 21. September kl. 10.00 - 12.00

Befriet til frihed - en afslutning på Galaterbrevet

 

Tirsdag den 23. September kl. 19:30 - 21:30

Smågrupper (Mænd)

 

Søndag den 28. September kl. 10.00 - 12.00

Evangeliet i de ti bud - det syvende bud (2. Mos 20:14)

"Du må ikke bryde et ægteskab"

 

Onsdag den 1. Oktober kl. 19:30 - 21:30

Bibelstudie (9/40) Hvad skal vi tro?

...om forvalterskab og økonomi

 

Tirsdag den 7. Oktober kl. 19:30 - 21:30

Smågrupper (Kvinder)

 

Søndag den 12. Oktober kl. 10.00 - 12.00

Filipperbrevet, en introduktion (Fil. 1:1-2)

 

Onsdag den 15. Oktober

Ingen bibelstudie (Efterårsferie)

Søndag den 19. Oktober kl. 10.00 - 12.00

Evangeliet i de ti bud - det ottende bud (2. Mos 20:15)

"Du må ikke stjæle"

 

Tirsdag den 21. Oktober kl. 19:30 - 21:30

Smågrupper (Mænd)

 

Søndag den 26. Oktober kl. 10.00 - 12.00

Filipperbrevet (Fil. 1:3-6)

En glædesfuld taksigelse

 

Onsdag den 29. Oktober kl. 19:30 - 21:30

Bibelstudie (10/40) Hvad skal vi tro?

...om tiendeprincippet

Copyright © 2012 - 2014